COVID-19

Een tekort aan mondmaskers?

We naaien ze zelf!

Zelfgemaakte mondmaskers

Vandaag ook in de bloemetjes gezet door Eurotuin!

Bloemen geschonken door Eurotuin

Bewoners maken kaartjes voor familie.

Bewoners maken kaartjes voor familie

Skypen in het WZC in tijden van Corona...

foto skype

Personeel in de bloemetjes gezet door bloemisterij Filip Van Laere uit Zaffelare!

schenking bloemen

Café quarantaine: ver genoeg van mekaar en toch dichtbij…

quarantaine

Onze bewoners te Lemberge werden getrakteerd op lekkere pannenkoeken. Bedankt aan alle vrijwilligers van “Merelbeke tegen Corona”!

pannenkoeken

Nieuws coronavirus

Laatst bijgewerkt: 20/03/2020

VANAF 16 MAART 2020 BEVINDEN DE WOONZORGCENTRA ZICH IN DE VERSTERKTE FASE 2 quater.  DIT IMPLICEERT EEN BEZOEKVERBOD EN OPNAMESTOP.

Als welzijnsvereniging zetten we ons bij de Zorgband Leie en Schelde dagelijks in om zorg te dragen voor onze bewoners en cliënten in de ouderenzorg. Oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen van hart, longen, nieren of met minder weerstand zijn een risicogroep voor het nieuwe coronavirus. Om onze bewoners en cliënten te beschermen en een verdere uitbraak van het coronavirus te helpen voorkomen nemen we op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal maatregelen in onze woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra en thuiszorgdiensten.

In de woonzorgcentra worden een hoop extra maatregelen genomen maar deze gaan tot nader order niet in een lock-down. Bezoek wordt echter niet toegestaan vanaf 12/03/2020 tot voorlopig 19/04/2020. Deze maatregelen gelden ook voor het revalidatieziekenhuis Lemberge.

Het dagverzorgingscentrum De Dagvlinder en De Boomgaard worden preventief gesloten vanaf 13/03/2020.  Het dagverzorgingscentrum De Triangel wordt gesloten vanaf 16/03/2020.

De lokale dienstencentra worden gesloten vanaf 12/03/2020 tot voorlopig 13/04/2020. Alle activiteiten worden tijdelijk on hold gezet. We bekijken om onze gebruikers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun thuissituatie. Telefonisch blijven we bereikbaar.

De dienstverlening van onze thuiszorgdiensten blijft gegarandeerd. Hierbij zijn de algemene maatregelen (rond handhygiëne, beschermingsmiddelen, afstand houden, woningen verluchten, poetsen met chlooroplossing,...) voldoende om verdere besmetting te voorkomen.
We volgen de situatie dagelijks verder op en sturen bij waar nodig.  We houden nauw contact met onze cliënten en medewerkers en bieden waar we kunnen een antwoord op al hun vragen.

Voor bijkomende info en vragen met betrekking tot het coronavirus verwijzen we ook naar de specifieke website www.info-coronavirus.be.

Officiële Communicatie

Communicatie was familie
Communicatie bewoners assistentiewoningen
Communicatie zorgverstrekker
Communicatie geregistreerde mantelzorger/vrijwilliger
Communicatie vrijwilligers WZC
Communicatie thuiszorgdiensten
Communicatie DVC
Communicatie familie WZC-SP